CÔNG TY CỔ PHẦN MINANO GROUP
Bộ Đầu - Thống Nhất - Thường Tín - Hà Nội
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bột Bả PUTTY COAT nội, ngoại thất cao cấp

  Mã sản phẩm: BBM1
  Loại sơn: Bột bả
  Màu sắc: Trắng
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 20kg/ bao
  Độ phủ lý thuyết: 1-1.2m2/ kg
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  EDGAR INT - Sơn siêu bóng nội thất cao cấp 7 in 1

  Mã sản phẩm: M69
  Loại sơn: Siêu bóng
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Alice INT - Sơn bóng ngọc trai nội thất cao cấp

  Mã sản phẩm: M68
  Loại sơn: Bóng
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  STERLING INT - Sơn siêu mịn nội thất cao cấp

  Mã sản phẩm: M100
  Loại sơn: Láng mịn
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Julia White - Sơn siêu trắng trần nội thất cao cấp

  Mã sản phẩm: M66
  Loại sơn: Láng mịn
  Màu sắc: Màu trắng sáng
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  CLEAR PAINT - Sơn siêu bóng phủ trang trí clear

  Mã sản phẩm: M55
  Loại sơn: Sơn phủ
  Màu sắc: Không màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  EDGAR EXT - Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấ

  Mã sản phẩm: M800
  Loại sơn: Siêu mịn ngoại thất
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  WATERPROOF - Sơn chống thấm kết hợp xi măng cao cấp

  Mã sản phẩm: M11A
  Loại sơn: sơn chống thấm
  Màu sắc: Màu trắng trước khi trộn
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DARIUS EXT - Sơn bóng ngoại thất cao cấp

  Mã sản phẩm: M33
  Loại sơn: Sơn bóng ngoại thất
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  ANDREW EXT - Sơn siêu bóng ngoại thất đặc biệt 8 in 1

  Mã sản phẩm: M88
  Loại sơn: Siêu bóng ngoại thất
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  BRIAN EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất

  Mã sản phẩm: M500
  Loại sơn: Sơn lót
  Màu sắc: Màu trắng
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  SHIELD COLOR - sơn chống thấm pha màu cao cấp

  Mã sản phẩm: M11M
  Loại sơn: sơn chống thấm
  Màu sắc: Theo bảng màu
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  ROSIE INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất cao cấp

  Mã sản phẩm: M65
  Loại sơn: Sơn lót
  Màu sắc: Màu trắng
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  FERGAL EXT - Sơn lót kháng kiềm ngoại thất đặc biệt

  Mã sản phẩm: M85
  Loại sơn: Sơn lót
  Màu sắc: Màu trắng
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem
 •  
  -{tmp.pt}%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  ALKALI INT - Sơn lót kháng kiềm nội thất

  Mã sản phẩm: M200
  Loại sơn: Sơn lót
  Màu sắc: Màu trắng
  HSD: 36 tháng
  Đóng gói: 18L / Thùng và 5L/ Lon
  Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m3 / Lít / Lớp (đã pha loãng)
  Xem

Đăng ký đại lý

  Đăng ký trở thành đại lý để nhận nhiều hỗ trợ hơn từ Minano

  Liên hệ

  Bạn cần thêm thông tin, cần tư vấn hay tìm hiểu về MINANO?
  Để lại thông tin liên hệ để chúng tôi có thể kết nối với bạn

   https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59587.97785448771!2d105.80194413492788!3d21.02273601629448!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9bd9861ca1%3A0xe7887f7b72ca17a9!2zSMOgIE7hu5lpLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1596792650691!5m2!1svi!2s